فواید و مضرات کیوی

کیوی پاد زهر سیگار:

سیگاری ها به ویتامین  Cبیشتری نیاز دارند و زیرا مواد سمی مخصوصارادیکال های آزاد موجود دردود

سیگار ویتامینها را از بین می برد.بنابراین سیگاری ها باید حدود 40% بیشترویتامین Cمصرف کنند. این

مقداربا خوردن4 عدد کیوی کسب می شود.

مضرات :

کیوی دارای مقدار زیادی اگزالات است که موجب تشکیل سنگ در کلیه و کیسه صفرا می شود . به

همین دلیل برای  افراد مستعد سنگ کلیه و سنگ صفرا مضر است .

6 دلیل برای خوردن کیوی :

1-3گرم فیبر دارد که کلسترول را کاهش داده از سرطان جلوگیری می کند و به کنترل انسولین کمک می نماید .

2- در مقایسه با یک عدد پرتقال هم اندازه خود ویتامین  Cبیشتری دارد .

3- حاوی مقادیر قابل توجهی آنتی اکسیدان محلول در چربی است (ویتامین A و E) که برای مبارزه با

رادیکالهای آزاد مفید می باشد .

4- حاوی فیتوناتریفت هایی از جمله کاروتنوئید و فلاوونوئید است که تحقیقات نشان می دهد که DNA را

از اسیب های مربوط به اکسسژن محافظت می کند .

5- حدود 10 % ازپتاسیم پیشنهادی روزانه را داراست (حدود 300 میلی گرم ) .

6- حاوی مقادیر زیادی فولات است که بدن را در مقابل بیماریهای قلبی , سرطانی وغیره محافظت می

کند وبرای شکل گیری هموگلوبین حامل اکسیژن ضروری است .

 


نويسنده : مریم فاضلی 89